Installatie van mgr. Eijk als aartsbisschop

Registratie van de Installatie van mgr. W.J. Eijk. Tijdens de eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal te Utrecht neemt de nieuwe aartsbisschop mgr. Eijk bezit van de bisschopszetel van het Aartsbisdom Utrecht. Aan de… Continue reading