Monthly Archive: October, 2009

KMar ontwikkelagenda ontvangen

De Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Mr. Dick van Putten, heeft onlangs de Ontwikkelagenda KMar aangeboden aan de secretarissen-generaal van Defensie en Justitie, respectievelijk Ton Annink en Joris Demmink. De Ontwikkelagenda geeft een doorkijk… Continue reading

Uitreiking Hein Roethofprijs 2009

Uitreiking Hein Roethofprijs 2009