Korthals-Altes + Demmink

Korthals_Altes_22-8-1902_Names

De namen Korthals-Altes en Demmink genoemd in één adem kwam ik voor het eerst tegen in een krantenartikel uit 1989 met betrekking tot het bezoek van de Nederlandse minister van Justie aan Curaçao, Aruba en Venezuela tussen 4 en 10 mei. Hierin werd de demissionaire Minister van Justitie mr. F. Korthals-Altes vergezeld door het hoofd van de Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp mr. J. Demmink.

Demmink in venezuela Amigoe03-05-1989

De tweede maal dat ik deze namen tegenkwam was dat een foto uit de collectie van het ANEFO gedateerd op 1986. Hierbij staan Mr. Demmink, Minister de Korte en Minister Korthals-Altes zij aan zij tijdens een vergadering Europese ministers van Justitie over terrorismebestrijding.

86689d99c9ab6bb40bb7f77ad111cbaa1ac3ac16ea594bf363447dad2c9f3e2e 1f2a9e9b89b0ce041c394009155f3f40ff3a1a646169dff39e861c5d891fcf17

Gisteren kwam ik dezelfde namen wederom tegen, ditmaal echter nog voor de geboorte van zowel Frederik (Frits) Korthals Altes (Amsterdam, 15 mei 1931) en Joris Demmink (Laren, 11 December 1947).
Deze namen werden genoemd in twee opstelling van een hockey club te Laren in 1925.

Hierin stonden Mej. M. Demmink, Dhr. Korthals-Altes Sr., Mej. E. Demmink en Dhr. Korthals-Altes Jr. opgesteld in een vriendschappelijke mixed tegenover Amersfoort waarin ook een nu nog voor mij onbekende Dhr. Korthals-Altes speelde.

Beide dames M. Demmink (Mirjam) en E. Demmink (Esther) zijn beide directe tantes van Joris Demmink.

De heren Korthal-Altes, zijn Dhr. G. Korthals-Altes (Gerrit) -medeoprichter van de Larensche Hockeyclub en vermoedelijk zijn zoon Johan Cuno Korthals-Altes.
De Bel_20-01-1925 De Bel_27-01-1925

Gerrit heeft dezelfde stamouders (Johan Philips Altes en Anthonia Korthals) als zijn neef Mr. Everhardus Joannes Korthals-Altes die weer de vader van Frederik (Frits) Korthals Altes (Amsterdam, 15 mei 1931) is.

Het “ons kent ons” verhaal wordt hiermee wel een heel stuk duidelijker.

EXTRA
De familienaam Mooij komt ook in de Korthals-Altes stamboom voor, ben op dit moment nader aan het onderzoeken of deze tak verbindingen heeft met Michelle Mooij, dochter van Martin en Alice Mooij die in Januari 2010 zelfmoord heeft gepleegd.