Oranje Nassau + Demminck

MarieTenKate_1869

(Krijttekening Marie Ten Kate, 1869 – Hertenjacht bij Het Loo. Links onder de tentluifel: Koning Willem III, Kroonprins Willem samen met de hofjager de heer Demminck)

Telkens weer struikel ik over de links van Joris Demmink, het uiteinde van één van de takken van de Demminck dynastie. Ben ik nog maar net opgekrabbeld, val ik weer over de volgende wortel. Ze gaan diep de grond in en leiden me naar het buurtschap Gortel gelegen op kroondomein het Loo.
Alhier heeft Koning Willem III -Gorilla- Prins van Oranje-Nassau, Koning der Nederlanden een huis laten bouwen met de naam “Boschhuis”

Boschhuis_gortel

Het oude Boschhuis werd in 1856 gebouwd en is het voormalige Jachthuis van de Koninklijke hofjager van Paleis het Loo.
(prins Bernhard had later hier een jachtkamer – Latitude: 52°18’34.89″N / Longtitude: 5°52’48.00″E)

Hofjacht1 Hofjacht2Hofjacht3

Op 1 december 1850 treedt Gerrit Demminck in dienst bij Koning Willem III en wordt in december van 1853 benoemd tot hofjager.

Op 2 juni 1857 koopt Gerrit Demminck “Jager van Zijne Majesteit den Koning, wonende op het Loo bij Apeldoorn” Een stuk bouwland gelegen aan de Banninkstraat onder Hengelo, voorkomende op den Kadastralen Legger dier gemeente Sectie K Nummer 808 groot vijf en veertig Roeden Zestig Ellen voor fl. 400,- van zijn broer Martinus Gerhardus Demming, Ambtenaar bij ‘s Rijks Belastingen.

In 1869 maakt Marie Ten Kate een belangwekkende krijttekening van gedateerd 1869. Het geeft ons een koninklijk jachtgezelschap te zien in de Soerense bossen. Zijne Majesteit Koning Willem III komt er op voor naast den Prins van Oranje, de koning in kaarsrechte houding, met een bonten muts op, in korten jekker en met hoge vetlaarzen aan. De prins in jachtbuis en met een pet op het hoofd. Zij onderhouden zich met den jager Demminck, een man in wie de koning een groot vertrouwen had.

Zoveel vertrouwen dat hofjager Demminck (geb. 27 december 1819, Hengelo Gelderland) zich rond 1856 mag vestigen in het Boschhuis te Gortel.

Op 6 maart 1870 wordt hij -wegens door hem veroorzaakte moeilijkheden met andere leden van het hofpersoneel- als hofjager ontslagen en moet hij het door hem bewoonde huis op Het Loo verlaten. Hem wordt een jaarlijks pensioen toegekend van fl. 532,-.

Het gerucht gaat binnen de familie dat hij een conflict kreeg met de koning wegens een (vermeende) relatie tussen koning Willem III en een van de dames (echtgenote of dochter) uit het gezin van Gerrit Demminck. Gezien de reputatie van koning Willem III is dit zeer aannemelijk.

De enige vraag is eigenlijk welk vrouwelijk gezinslid hierbij betrokken was. Was het Gerrits echtgenote Aaltje Nusink? Dan zou Gerrit Andries Demmink (1870-1911) wel eens door Willem III verwekt kunnen zijn, en niet door echgenoot Gerrit. Maar gezien de voorliefde van Willem III voor jonge dames lijkt het waarschijnlijker dat Christina Magdalena degene was die het onderwerp was van de belangstelling van Willem III.

Een tweede merkwaardige kronkel in de wortel vond ik bij de zoon van Koning Willem III, Alexander, Prins van Oranje.

Alexander werd 1871 lid van het dispuutgezelschap Serva Fidem. Enkel zoons van adellijke familie’s, Staatslieden en hofpersoneel maakten in de tijd van Alexander deel uit van dit dispuut.

Serva Fidem (Minerva) is één van de corpsdisputen waar Joris Demmink ten tijden van zijn studie te Leiden ook lid van is geweest en schopte het zelfs president tegen het einde van zijn studietijd.

Zo komen we via de stam bij de kruin van de boom.

Leden van de Nederlandse Koninklijke familie die ook deel uitmaakte van Leidse Studente Vereniging Minerva waren:
Koningin Beatrix
Koningin Juliana
Prins Willem-Alexander
Prins Constantijn
Prins Floris
Prinses Margriet
Pieter van Vollenhoven

De overige leden waren onder andere:
Joris Demmink
Oscar Hammerstein
Benk Korthals
Frits Korthals Altes
Frits Salomonson
Ivo Opstelten
Alexander Pechtold

*EXTRA NASCHRIFT*
Toen ik net wakker werd realiseerde ik me pas dat het kroondomein welk ik hierboven vannacht beschreven heb wel heel dicht bij het “Ronde huis” te Nunspeet ligt en ook bij het “Aardhuis”

Voor meer achtergronden hierover lees: http://boinnk.nl/blog/55618/zij-die-boven-ons-gesteld-waren-en-zijn-en-hoe-zij-waren-en-zijn/
en ook: http://www.aardhuis.nl/index.php/historie