Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

…en het is… Na alle ophef van afgelopen weken omtrent de waterrat Benno Larue en voordringer Els Borst is het nu weer tijd om de focus te leggen op onze aller grootste en tevens favoriete knuffel pedofiel Joris “ik-vraag-niet-altijd-naar-de-leeftijd” Demmink.

Onze vrind wordt nauwlettend in de gaten gehouden, maar door wie en met welk doel? Toevallige passanten en een aantal mensen uit zijn straat melden mij zo nu en dan als ze hem weer eens hebben zien lopen over straat of wachtend op of in het openbaar vervoer, in de Albert Heijn enzovoort enzovoort.

Een aantal weken geleden werd mij tussen neus en lippen door gemeld dat in de Riouwstraat op ongeveer 250 meter afstand ter hoogte van Riouwstraat 71 sinds een tijd een paal met Bewakingscamera’s hangen. Nieuwsgierig naar welke oogjes er achter de camera schuil gaan heb ik gevraagd aan de passant om een foto te schieten van de betreffende camera zodat ik misschien kan achterhalen van welke organisatie deze camera afkomstig is. Op de foto zien we twee camera’s hangen. Een 360 graden dome camera en een vaste camera die de andere kant opwijst weg van huisnummer 13.

20140225_175627

Camera’s op straat hangen er dikwijls voor onze veiligheid althans zo wordt ons dat door onze strot geduwd.

Mijn vraag is dan ook, hangt deze camera er om ons te beschermen en Demmink in de gaten te houden of hangt hij er om ons in de gaten te houden en Demmink te beschermen?Via de website www.klokkenluideronline.is kom ik middels een .pdf van een proces-verbaal (PL1512 2010218979-1) door verbalisant Robert Kat, hoofdagent, Opsporing 2 J Hendrikstraat te weten dat voor hem verscheen een persoon die hem opgaf te zijn Geert Beks (3 februari 1962 – medewerker van de sector beveiligingsambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie) gemachtigd namens J. Demmink tot het doen van aangifte.
 In deze aangifte staat de volgende passage, quote: “ Van de graffiti zijn hoogstwaarschijnlijk camera-opnamen gemaakt. Op de voordeur staan bewakingscamera’s gericht, welke zijn doorgelinkt naar de rijksalarmcentrale.”

Picture 3

De door dhr. Beks genoemde bewakingscamera’s zie ik op de videobeelden van de Joris Demmink protestmars van 28 oktober 2012 aan de gevel gemonteerd zitten en staan inderdaad gericht op zijn voordeur. De bewakingscamera’s ter hoogte van huisnummer 71 stonden er tijdens deze mars nog niet.


Picture 2

Zoals we al eerder hebben kunnen zien op het filmpje van JDTV waarin Micha Kat in de Riouwstraat 13 Demmink confronteerde met pedofilie zijn hier op dat moment geen camera’s gemonteerd, dus kunnen we wel stellen dat Micha’s actie geleidt heeft tot het plaatsen van deze camera’s.

Chauffeur_2009

De Rijks Alarm Centrale (afgekort RAC) is een meldkamer special voor mensen die onder bescherming staan van de overheid en de website van www.overheid.nl vinden we dan ook het volgende:

Artikel 1. Rijks Alarm Centrale
Er is een Rijks Alarm Centrale (RAC), die deel uitmaakt van het Korps landelijke politiediensten (KLPD).

Artikel 2. Doelstelling en reikwijdte RAC
1. De RAC is de ontvangstcentrale voor alarmeringen met betrekking tot personen, objecten of informatie, waarvoor de rijksoverheid een bijzondere (veiligheids)verantwoordelijkheid kent.
2. De RAC geleidt de ten aanzien van de personen en objecten, die op basis van het Stelsel bewaken en beveiligen dan wel in het kader van preventieve (informatie)beveiliging zijn aangesloten op de RAC, ontvangen signaleringsinformatie over ondermeer overval-, alarm, brand-inbraak, etc. onmiddellijk door aan de lokale politie-organisatie voor alarmopvolging.
3. Aan de leden van de rechterlijke macht en politieambtenaren als bedoeld in artikel 3 van de Politiewet, worden in het kader van preventieve informatiebeveiliging slechts aansluitingen op de RAC verstekt, indien zij voldoen aan de – door de stuurgroep goedgekeurde – vereiste criteria.

Artikel 5. Financiering
1. De RAC wordt centraal gefinancierd.
2. De financiering heeft betrekking op: de personeelskosten, de technische apparatuur en de infrastructuur van de RAC centrale.
3. Onder de RAC-gelden vallen niet de benodigde financiën op de klantlocatie, te weten: het het aanbrengen/installeren en alle daarmee verband houdende exploitatielasten van de installatie en de huur van data/ISDN-lijnen.

Het antwoord moge dus wel duidelijk zijn… Joris Demmink wordt heden ten dagen van ons belastinggeld naast de juridische kosten ook nog eens 24/7 middels een camera bewaakt tegen ons!