Over de doden niets dan goeds!

image

Rond November 2013 plaatste ik een schotschrift met als doel het probeerd te achterhalen wie en wat de persoon Mostert was. Naar aanleiding van het plaatsen van mijn eerste aanzet stuurde Fred de Brouwer zijn commentaar, althans je zou het eerder een correctie kunnen. Mijn gedachtes kwamen niet overeen met wat er zich daadwerkelijk in het verleden had afgespeeld. Na een aantal emails heen en weer besloot ik een groot gedeelte van het stuk te verwijderen en het voorlopig te laten rusten.

Destijds heb ik Fred toegezegd het door hem geplaatste commentaar en onze correspondentie geheim te houden en tevens zijn naam nergens in publicaties te noemen.

Met het recentelijk overlijden (Lees moord op) van Fred is de door ons gemaakte afspraak wat mij betreft komen te vervallen en zal ik ons email verkeer hieronder volledig en ongecensureerd plaatsen.
Dit ter bevordering van het onderzoek naar dhr. Mostert en natuurlijk Joris Demmink.

Hieronder staan één van de laatste gedachtes en woorden van Fred de Brouwer – Rust in vrede en nogmaals bedankt voor uw inzet.

Hoogachtend en in alle nederigheid zeg ik u vaarwel,
Winston

__________

Submitted on 2013/11/09 at 3:40 pm

“De foto die destijds door de Panorama/Gaykrant gebruikt is voor het
artikel “Het dubieuze dubbelleven van topambtenaar Pieter-Jan” dateert
van Oktober 2003 en is dus vervaardigd voor die datum.
Een jaar later rond Oktober 2004 overleed Dhr. Mostert op 50 jarige
leeftijd ‘vrij plotseling’ omdat hij ‘groeiende morele problemen had’
met de manier waarop zijn client de achterbank van zijn dienstauto
gebruikte.”

Dit klopt niet!. Mostert was al dood toen Panorama/Gaykrant met hun
onderzoek begonnen. Ik ben zelf tijdens dit onderzoek bij de
echtgenote (en dochter) van Mostert thuis geweest.

Groet,
Fred de Brouwer
ex-Panorama

__________

From: Winston kerkheuvel w.kerkheuvel@gmail.com 11/17/13
To: freddebrouwer

Geachte Heer Brouwer, waarde Fred,

Dan heb ik hier een grove fout begaan. Ik nam aan dat Mostert in 2004
overleed echter als hij al overleden was voor het artikel dan moet hij
waarschijnlijk dus in 2002 zijn overleden en is dus de man op de 2e
foto dus niet Mostert.

Maar wie is het dan wel?

Weet u wanneer Mostert dan wel is overleden en heeft u nog meer
informatie zodat ik het stuk op gepaste wijze kan corrigeren.

Ik zal uw naam erbuiten laten en ook deze comment niet plaatsen
onderaan deze post.
Hartelijk dank voor uw correctie ik stel het zeer op prijs.

Groeten,
Winston Kerkheuvel

Ps. heb een week of wat geleden ook contact gehad met Henk Krol, moet
nog een follow-up krijgen.

__________

From: Fred De Brouwer freddebrouwer@yahoo.com – 11/18/13
To: me

Hallo Winston!

Ja, dit moet je echt moet corrigeren. Ik ben heb namelijk bij Mostert’s echtgenote en dochter thuis een uitvoerig gesprek gehad tijdens ons drie maanden research en toen was meneer echt al overleden. Vandaar dat ik het zeker weet. Wie de chauffeur op de foto is, weet ik niet. Is ook niet echt belangrijk, immers D. zal na ons verhaal echt niet meer naar het AF plantsoen zijn gegaan in zijn dienstwagen met chauffeur.

In de anecdote van Eric Nordholt en Thomas Lepeltak wordt dus een foutieve datum opgevoerd (zie onderstaand).

Bovendien wisselden chauffeurs elkaar af, dus ingeval hij niet was overleden, zou de chauffeur op de foto niet perse Mostert hoeven zijn geweest.

Ik weet nog dat echtgenote en dochter vertelden dat de ritjes met D. niet populair waren omdat die dikwijls midden in de nacht plaatsvonden en vaak ongepland. Wel kregen ze in die gevallen extra betaald.

Groet,
F.

PS: Ja, mijn naam NERGENS publiceren graag!

Heeft Demmink ‘blind geluk’ gehad? – 18-09-2013
“Die Demmink heeft ook wel blind geluk.” Dat zou tijdens een lunch Eric Nordholt, oud-hoofdcommissaris van politie in Amsterdam gezegd hebben tegen vice-admiraal Nico Buis, voormalig hoofd van de BVD. Dat bericht Katholiek Nieuwsblad. Bij deze lunch was ook society-journalist Thomas Lepeltak aanwezig, die vroeg: “Hoezo?” Nordholt vertelde daarop dat chauffeur Mosterd die ochtend in 2004 bij de politie zou komen voor verhoor. Mosterd was de chauffeur van Joris Demmink, de toenmalige secretaris-generaal van Justitie.
Volgens de politie zou Demmink – over wie in 2003 publicaties in de pers waren verschenen: hij zou het Anne Frankplantsoen in Eindhoven bezoeken om seksuele contacten te leggen met minderjarigen – wel degelijk in dat plantsoen zijn geweest. Mosterd overleed onverwacht de dag voor het verhoor op vijftigjarige leeftijd. Volgens Nordholt was dit voor Demmink “blind geluk” omdat deze bij verhoor van Mosterd waarschijnlijk gehangen zou hebben.
Lepeltak informeerde of er wel lijkschouwing was gehouden. Daarop zouden Nordholt en Buis hard gelachen hebben. “Ja, wat denk je?”, zei Nordholt. Vervolgens vertelde Buis dat hij snel bij de BVD vertrokken was, omdat het daar een troep was waar hij niets mee te maken wilde hebben.
Dit relaas heeft Lepeltak gedaan tijdens een bespreking op 22 maart ten huize van de familie Poot. Peter Poot heeft hem later verzocht hiervan een notariële verklaring te laten opstellen, zoals ook bij twee gevangenisdirecteuren is gebeurd, die al in het midden van de jaren negentig belastende feiten over Demmink hoorden.

__________

From: Winston kerkheuvel w.kerkheuvel@gmail.com – 11/18/13
To: Fred

Goedemorgen Fred,

Bedankt dat je me zo uitvoerig te woord staat en er tijd en energie in wilt steken.
Zelf heb ik ook een hekel aan foutieve informatie.

Ja dat stuk van Nordholt en Lepeltak staat inderdaad 2004 wat ik dus gelinkt met het kleintje muurkrant bericht van oktober 2004 als datum van overlijden had aangenomen.
Ook is wederom de naam Mosterd gebruikt terwijl het volgens mij Mostert moest zijn.

Woonde zijn achtergelate familieleden ten tijde van jullie onderzoek voor de publicatie van jullie ‘duo’ artikel nog in de buurt van Den Haag?
Het is wel raar want niemand heeft ooit zijn voornaam of de plaats waar hij woonde gepost alsof het een spookfiguur betrof.

Zijn de weduwe en dochter van Mostert aardige mensen?

Ook nog zo’n bizar verhaal zijn de zogenaamde ‘mostert-papers’. Ik heb laatst email contact gehad met Gerrit de Wit. Eerst een open email waarop hij terug heeft geantwoord en na mijn tweede email prompt geen antwoord meer. Heel typisch allemaal.
Die ‘papers’ zou ik wel willen hebben.

Gisteren heb ik gelijk na je de email te hebben gestuurd een dikke vette streep door dat stuk tekst gehaald zodat die onzin niet meer als waar kan worden aangenomen. Rest mij nu nog de correctie wat ik zo spoedig mogelijk ga proberen te doen.

Fijne dag toegewenst en nogmaals dank voor de ‘corrigerende-tik’

__________

From: Fred De Brouwer freddebrouwer@yahoo.com – 11/18/13
To: me

Hallo Winston!

De weduwe Mostert(d) en haar dochter waren zeer vriendelijk, maar ook erg nerveus. Mevrouw Mostert was zelfs zo zenuwachtig voor ons gesprek dat ze haar dochter het woord liet doen. Ik had oprecht medelijden met hen, hun verdriet was intens. Van de affaire D. zeiden ze niets te weten. Ze hielden vol dat hun echtgenoot/vader nimmer iets had verteld over D.’s nachtelijke escapades naar het AF plantsoen. Ze twijfelden daar ook ernstig aan, want “vader zou D.’s vermeende wangedrag nooit hebben geaccepteerd.”  Ja, mevrouw Mostert woonde in hetzelfde huis. Een klein, donker rijtjeshuis in Den Haag. De straatnaam ken ik niet meer, wat ik me herinner was het in een smal, somber staatje met een gemetselde boog erin. Het huis had een piepklein voortuintje. Staat Mostert’s voornaam niet in ons artikel?

Ik ken Gerrit de Wit, hij was een van onze eerste contacten, zo niet hét eerste. We hebben hem gesproken met nog een andere oud-politieman, van wie ik de naam niet zo vlug weet te herinneren. Ik weet niet meer of Henk en/of ik De Wit en die partner later nog gesproken hebben, of dat het contact is verbroken. Dat is overigens op verschillende andere momenten wél gebeurd, dit tot onze stomme verbazing.  Zo was onze relatie met Kleintje Muurkrant prima, tot we op een gegeven moment – als donderslag bij heldere hemel – een vals emailtje kregen. Zonder enige aanleiding – althans niet dat wij weten. KM was opvallend goed geïnformeerd – die moeten een mol bij Justitie hebben gehad. Op de rechtzitting van de Deken van Weert tegen Panorama/Gaykrant werd door de advocaat van de tegenpartij een verklaring voorgelezen van Fons Spooren, waarin die ontkende Henk en mij ooit te hebben ontmoet of gesproken. Terwijl Spooren verschillende keren bij Henk thuis heeft ‘uitgehuild’ en wij nooit hebben opgeschreven dat hij zich wel degelijk zonder condoom sex had met jongens uit het AF plantsoen. Terwijl hij wist dat ie HIV geïnfecteerd was. Die jongens hebben wij destijds geïnterviewd en ze hebben met Henk’s telefoon naar Spooren gebeld om hun beklag te doen, waarop Spooren aanbood om de HIV-testen te vergoeden…

Er zijn in die tijd hele rare dingen gebeurd, die nog altijd raadsels zijn en waarvan wij het vermoeden hebben dat ze van hogerhand werden georkestreerd. Zo stond op een ochtend de auto van Henk Krol midden op straat, terwijl ie toch echt voor de garage was geparkeerd. Die auto kon nooit zijn weggeduwd, want het was een automaat. Ook de herkomst van het briefje op Henk’s voordeur met de mededeling dat ons met klem werd geadviseerd om met ons onderzoek te stoppen, is nooit achterhaald. Er zijn tientallen momenten geweest waarop wonderlijke dingen gebeurden of vreemde telefoontjes werden gepleegd; door echtgenotes van AIVD-medewerkers, bijvoorbeeld, door politici en burgemeesters. Anoniem of met de mededeling dat we nooit hun namen mochten noemen.

Groet,
Fred

__________

From: Winston kerkheuvel w.kerkheuvel@gmail.com – 11/18/13
To: Fred

Ja dat verwonderd mij niets, het is niet niets om zo een eind te zien
van een gezinslid en dan nog van die mensen die allemaal lastige
vragen komen stellen waar voorheen nooit iemand enige interesse
toonde.

Wel een raar verhaal dat ze er beide niets van wisten, ik heb jullie
artikel erbij genomen en zag dat er stond “De weduwe kent al deze
verhalen” zijn naam stond trouwens niet in het artikel. Dacht altijd
dat hij Aad (Adrianus) hete of zo, waarom weet ik niet.

Er zullen waarschijnlijk heel veel huisjes in Den Haag zijn met deze
omschrijving “Een klein, donker rijtjeshuis… in een smal, somber
staatje met een gemetselde boog erin.”
Weet je ook niet meer in welke buurt dit was?

Het lijkt me trouwens heel naar (en raar) om je auto midden op straat
te zien staan en dan ook van die intimidaties, bah! Daarom hou ik ook
alle bronnen anoniem, ik wil het niet op mijn geweten hebben dat
tipgevers en behulpzame mensen de dupe worden van die smerige
(overheids) onderwereld praktijken.

Wonderbaarlijk… daarom vind ik persoonlijk ook dat dit allemaal in
the open moet, zodat andere er ook weer profijt van kunnen hebben en
verder kunnen.
Feitelijkheden en geen vage roddels en fictieve zooi.

Mijn excuses voor het korte en haastige antwoord, ben aan het werk op
dit moment,
Winston

__________

From: Fred De Brouwer freddebrouwer@yahoo.com – 11/19/13
To: me

Ik bedacht me vanochtend dat het overlijden van Mostert een van de redenen was dat Henk en ik ons onderzoek zijn begonnen. Er werd namelijk toen al van verschillende kanten gesuggereerd – ook door De Wit cs – dat Mostert geen natuurlijke dood was gestorven. Precies als Nordholt deed richting Lepeltak. En wat bedoelde Nordholt toen er werd gevraagd of er obductie was gepleegd en hij lachend antwoordde: “Ja, wat denk je?”  Dat is op twee manieren uit te leggen.

__________

From: Winston kerkheuvel w.kerkheuvel@gmail.com – 11/19/13
To: Fred

Goede morgen Fred,

Iemand moet gewild (gezorgd) hebben dat er geen obductie (cq sectie) zou worden uitgevoerd.

Zo ik lees op wikipedia kan een obductie worden tegengegaan door familie, echter een sectie niet omdat dit een gerechtelijke autopsie is gelast door OvJ of procureur.

Maar de “grijns” met zelfvoldoening sprak idd boekdelen tot mij. Mensen weten maar houden het onder het tapijt, walgelijk zo open en bloot in een interview. Maar net niet genoeg voor een bekentenis.

Zo jammer dat mensen dat hun medemens kunnen aandoen.

Daarom is ook één van mijn doelen Mostert zaak nog meer aan het licht te brengen. Zodat hij niet voor niets om het leven is gebracht omwille van de gril van één figuur en het ‘de andere kant op kijken’ van de ander.

Dus ik hou me aanbevolen voor hulp omtrent deze.

Fijne dag toegewenst,
Winston

__________

From: Fred De Brouwer freddebrouwer@yahoo.com – 11/19/13
To: me

Probeer het zuiver te blijven zien, Winston. Over Van Traa wordt ook gefluisterd dat ie niet normaal is gestorven, maar niemand heeft het ooit kunnen bewijzen.

En hoe weet jij dat, dat iemand ervoor heeft gezorgd dat er geen lijkschouwing is gedaan? En heeft er inderdaad geen obductie plaatsgevonden? Ik weet het niet hoor…

Gr.
F.

Advertisement